A Szeged Táncegyüttes hagyományápoló tevékenysége a romániai Temes és Bihar megyében: A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban közel 300.000 magyar ember él román illetve szerb többségű magyar kisebbségi településeken, szórványban. Nincs napi lehetőségük magyar nyelvi és kulturális azonosságuk megélésére. Hiányzik a magyar anyanyelvű kulturális közeg a felnőttek és a gyermekeik számára. A magyar kisebbség gyermekeinek csak közel egyharmada vesz részt magyar anyanyelvi képzésben. A szórványlét, az anyanyelvi oktatás hiánya, a magyar generációs kapcsolatok nemléte miatt a gyermekek szocializációjából hiányzik a magyar azonosságra nevelés.…