szegedtanc

Dr. Martin György

  Pesovár Ernő In memoriam Martin György (1932-1983) A magyar és egyetemes folklorisztikai kutatás kiemelkedő egyéniségének, MARTIN Györgynek az életműve olyan koncepciójú szellemi örökség, melynek a hatásában is lemérhető számbavétele és értékelése az elkövetkező generációk feladata. Munkásságát méltató megemlékezésemmel csupán arra vállalkozhatom tehát, hogy felidézem életútjának főbb állomásait, a korszerű tánc- és tánczenei kutatás kiművelésében, tánchagyományunk értelmezésében elért legjelentősebb eredményeit. Az alkotás lázában eltöltött, új tudományágat teremtő három évtizedes munkássága első periódusában tánchagyományunk megismerése és feltárása, valamint a gyűjtés módszerének,…

Tovább...

Munkatársak

Iskolavezetés: Bálintné Mezei Szilvia Tanáraink: Balogh Zsolt Gombos András Halmi Zoltán Jazimiczky Éva Pedagógiai szaktanácsadó: Zsoldos Ildikó Iskola nevelő-oktató munkáját segíti: Benczné Krabót Nóra – kelléktáros Mészáros Tiborné – takarítónő Simoncsics Sára – pedagógiai asszisztens

Tovább...

Hagyományápolás

A Szeged Táncegyüttes hagyományápoló tevékenysége a romániai Temes és Bihar megyében: A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban közel 300.000 magyar ember él román illetve szerb többségű magyar kisebbségi településeken, szórványban. Nincs napi lehetőségük magyar nyelvi és kulturális azonosságuk megélésére. Hiányzik a magyar anyanyelvű kulturális közeg a felnőttek és a gyermekeik számára. A magyar kisebbség gyermekeinek csak közel egyharmada vesz részt magyar anyanyelvi képzésben. A szórványlét, az anyanyelvi oktatás hiánya, a magyar generációs kapcsolatok nemléte miatt a gyermekek szocializációjából hiányzik a magyar azonosságra nevelés.…

Tovább...

Köszönet Családi Nap

Kedves Táncos Barátaink! Reméljük mindannyian jól éreztétek magatokat a Szeged Táncegyüttes és a Dr. Martin György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Családi Napján, és szívesen gondoltok vissza az együtt eltöltött kellemes órákra. Szeretnénk, ha a későbbiekben még több ehhez hasonló élményben lenne részünk.  

Tovább...